1. 1. Äganderätt och media

  För all digital media (ljud-, video- och bildfiler) som du laddar upp till swedeCopy.se måste du själv äga originalet som du digitaliserat, vanligtvis en CD,DVD eller LP-skiva. Om du inte längre äger originalet måste du direkt ta bort motsvarande digital media från swedeCopy.se

  Media som du själv har upphovsrätt till (exempelvis egenproducerad musik, film eller bilder) eller media med Creative Commons-licens, kan du ladda upp utan restriktioner på swedeCopy.se

  All media som laddas upp på swedeCopy.se måste vara laglig, exempelvis får inte barnpornografi, högerextrem propaganda, terroristinstruktioner eller motsvarande förekomma. Denna typ av olaglig media kommer polisanmälas.

  Endast datorprogram där licensen tillåter fri spridning (exempelvis freeware och öppen källkod) eller som du själv har upphovsrätten till, får laddas upp till swedeCopy.se

 2. 2. Enbart nära vänner

  De användare på swedeCopy.se som du anger som dina vänner måste vara familjemedlemmar eller i din närmaste bekantskapskrets.

 3. 3. Personlig access

  Du måste logga in för att lyssna/se på din eller dina vänners media. Ett inloggat konto kan bara lyssna/se från ett ip-nummer i taget.

 4. 4. Ett konto per person

  Varje användare får bara registrera exakt ett konto

 5. 5. Avtalsbrott

  Om det framkommer information om att en användare brutit mot ovantsående regler eller Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk kan användaren komma att stängas av. Den media som användaren laddat upp blir då otillgänglig för användaren och dess vänner.